Sprekers

Christien Brinkgreve

Sessie - Het verlangen naar gezag

Sessie - Het verlangen naar gezag

In een cultuur van vrijheid en gelijkheid wordt gezag al gauw een probleem: het wordt gewantrouwd, ondergraven, verhuld, en is daarmee ongrijpbaarder geworden.  Maar daarnaast bestaat er een groot verlangen naar gezag, naar een sterke leider die richting geeft, knopen doorhakt en houvast biedt. Maar op grond waarvan wordt gezag toegekend nu het zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren? In deze sessie zal ik ingaan op de behoefte aan gezag, en op vormen van gezag die beter werken in hedendaagse verhoudingen.

Christien Brinkgreve is emeritus hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de UU. Ze schreef talrijke boeken en artikelen in wetenschappelijke en literaire tijdschriften, en had tien jaar een column op de achterpagina van NRC Handelsblad. Recente boeken: Het verlangen naar gezag (2012), Vertel. Over de kracht van verhalen (2014), Weten vraagt meer dan meten, ism Sanne Bloemink en Eric Koenen (2017), en Het raadsel van goed en kwaad. Over wat mensen beweegt (2018).  Ze geeft geregeld lezingen, cursussen en workshops (zie haar site www.christienbrinkgreve.nl).


Terug naar het overzicht