Sprekers

Fredrike Bannink & Eline Kuiper

Sessie - Oplossingsgericht leidinggeven

Sessie - Oplossingsgericht leidinggeven

‘Waarom zou er iemand door u geleid willen worden?’ is de vraag die twee professoren aan de London Business School al jaren stellen aan volle zalen managers en leidinggevenden. Absolute stilte volgt…Oplossingsgericht leidinggeven wil op deze vraag een antwoord geven. Het oplossingsgerichte model komt uitstekend tegemoet aan de eisen die aan leiderschap in de 21e eeuw worden gesteld. Van een manager of leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij zich niet meer gedraagt als een ouderwetse ‘baas’, maar als een moderne duizendpoot, die uit de voeten kan met de uitdagingen waarmee de soms paradoxale eisen hem/haar confronteren.  Hij/zij moet zowel de ‘leider’ zijn die doelen stelt en resultaten meet, als de ‘dienaar’ die faciliteert en medewerkers uitnodigt te excelleren. En hij/zij moet alle posities tussen deze twee extremen kunnen innemen.

Bij oplossingsgericht leidinggeven wordt u gevraagd u wat in te houden en te ‘leiden van een stap achter’, waarbij u als het ware uw medewerkers op de schouder tikt door het stellen van oplossingsgerichte vragen. Op die manier maakt u het hen mogelijk hun kennis en kunde bij te dragen aan de ontwikkeling van oplossingen in uw organisatie.  In ruil daarvoor zult u merken dat uw medewerkers meer werkplezier ervaren en zich verantwoordelijker voelen voor hun eigen inbreng in de organisatie. Is dat niet precies wat elke leidinggevende wil?

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en jurist. Zij is een internationaal spreker, trainer en auteur van 40 boeken. Zij is redactielid van het Tijdschrift voor Positieve Psychologie. Eline Kuiper is Arbeids- en organisatiepsycholoog MSc en hoofd HR van een hotel in Amsterdam.


Terug naar het overzicht