Sprekers

Helma Ton

Sessie - Deep listening

Sessie - Deep listening

De sessie Deep Listening is een ervaringsgerichte kennismaking met een heel andere manier van luisteren dan je waarschijnlijk gewend bent. Je traint onder begeleiding in tweetallen om tijdens het luisteren in verbinding met jezelf te blijven terwijl je met je aandacht bij de ander bent. We oefenen de basisvaardigheid: luisteren vanuit het lichaam. Het lichaam is altijd in het hier en nu en kan daarmee de rol vervullen van ankerplaats voor de geest die continu registreert, interpreteert en reageert. Vaak zijn we zo gericht op de ander, op wat die zegt, dat we de verbinding met onszelf verliezen en de signalen van ons eigen lichaam niet herkennen. In deze sessie leer hoe je zo kunt afstemmen op je eigen lichaam dat je de verbinding met behoudt en niet langer wordt meegevoerd door je eigen gedachten en gevoelens over de inhoud van het gesprek. Zo blijf je ontspannen en open, zelfs bij lastige gesprekken. Deep Listening & Mindful Speech is een praktische uitwerking van drie westers-boeddhistische methoden van mediteren in dialoog: Insight Dialogue / Interpersonal Mindfulness (Gregory Kramer), Mindful Communication (Susan Gilles Chapman) en Awareness Centered Deep Listening (Rosamund Oliver).

Na een loopbaan in het openbaar bestuur (wethouder en burgemeester) koos Helma Ton voor de wereld van de binnenkamer. Ze werd een van de eerste in Nederland opgeleide mindfulness- en compassietrainers en had tot voor kort een eigen lespraktijk in Amsterdam. Nu geeft ze nog voornamelijk coaching op individuele basis, met deels online-sessies. Helma volgt op dit moment aan de VU de opleiding tot boeddhistisch geestelijk verzorger met als afstudeerproject Deep Listening. Van daaruit is een trainingsprogramma ontwikkeld Deep Listening & Mindful Speech. Naast training en coaching, is Helma Ton actief in het vormingsonderwijs als projectleider Boeddhistische Vorming, gericht op openbare basisscholen. Helma woont in Doorn.


Terug naar het overzicht