Sprekers

Herman Steensma

Keynote - De snelweg naar superieure werkrelaties

De snelweg naar superieure werkrelaties

Positieve psychologie wil het functioneren van mensen en de organisaties waarin zij werken gelijktijdig optimaliseren. Maar hoe doe je dat? Zijn er gulden regels voor of is het vooral een kwestie van geluk hebben? Deze presentatie biedt inzicht op basis van recent onderzoek naar theorie├źn en interventies. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan groepsdynamiek en relaties binnen teams en organisaties.
Er wordt onder meer ingegaan op de relaties tussen hechtingsstijlen, verbinding, en authenticiteit van mensen en teams. Analyse van dynamische netwerken verduidelijkt hoe topkoks met Michelinsterren creativiteit ontwikkelen en handhaven. Kwartiermakers zijn professionele managers die een geheel nieuwe organisatie voorbereiden. Hun succes hangt af van bepaalde kenmerken van personen en werkrelaties. Deze kenmerken kunnen deels in trainingen worden  versterkt.
De presentatie toont hoe topkwaliteit van teams en organisaties ontstaat door het samenspel van rechtvaardigheid, vertrouwen, waardering, sociale identiteit, harmonieuze passie, en moreel gedrag. Het resultaat: winst voor werk, welzijn, en organisatie. 

Dr. Herman Steensma is auteur van het handboek Positieve psychologie van arbeid en organisatie. Hij is emeritus hoofddocent Sociale & Organisatiepsychologie  aan de universiteit van Leiden. Werkte ook aan verscheidene andere universiteiten en adviesinstituten. Expertise: positieve psychologie; leiderschap; organisatieverandering; groepsprocessen; sociale rechtvaardigheid; motivatie; prestatie; agressie; besluitvorming. Hij publiceerde over deze onderwerpen vele boeken en artikelen. De artikelen verschenen in  wetenschappelijke en professionele (inter)nationale tijdschriften. Hij ontwierp 27 (post)academische cursussen, was medeoprichter van meerdere verenigingen en netwerken van onderzoekers en professionals, en van enkele tijdschriften. Ook was hij (mede)organisator van 40 (inter)nationale congressen en symposia. Daarnaast heeft hij jarenlang columns geschreven voor enkele magazines. Herman Steensma was supervisor van ruim 400 masterstudenten bij hun scripties en/of stages.


Terug naar het overzicht