Sprekers

Prof. dr. Evangelia Demerouti

Keynote: Van werk-privé segmentatie naar werk-privé integratie

Van werk-privé segmentatie naar werk-privé integratie

Onze moderne manier van werken en leven heeft onze ervaring en de betekenis van de werk-privé balans veranderd. Tegenwoordig stelt technologie mensen in staat om constant bezig te zijn met werk of vrijetijdsactiviteiten via hun smartphone, wat uitdagingen creëert voor herstelactiviteiten en ervaringen. Individuen worden ertoe aangezet proactief waardevolle en zinvolle activiteiten voor zichzelf te organiseren die hun gevoel van zingeving kunnen bevorderen, maar tegelijkertijd moeten ze doelgericht zijn en presteren in verschillende levensdomeinen. Daarom lijkt de werk-privé balans te evolueren naar een werk-privé integratieproces, waarin kenmerken en prestaties in werk, gezin en persoonlijk leven nauw met elkaar verbonden zijn. De belangrijkste boodschap van deze presentatie is dat we werk en andere levensdomeinen meer in relatie tot elkaar moeten zien, in plaats van gescheiden. Bovendien zal ik laten zien dat mensen doorgaans proactief zijn en streven naar zinvolle ervaringen, welzijn en het bereiken van doelen in alle levensdomeinen en dat ze dit doen met behulp van uiteenlopende gedragsstrategieën.

Evangelia Demerouti

is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en Chief Diversity Officer aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Distinguished Professor aan de Universiteit van Johannesburg. Haar onderzoek richt zich op oorzaken van werkprestaties, zoals werkkenmerken (job design), job crafting, welzijn, en de balans tussen werk en privéleven. Haar Job Demands-Resources model kan kan worden gebruikt om werkomstandigheden in kaart te brengen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn en functioneren van werknemers. Ze heeft meer dan 200 artikelen en boekhoofdstukken gepubliceerd en is redacteur van het Journal of Occupational Health Psychology. Ze wordt vaak uitgenodigd als keynote spreker op internationale congressen en de European Academy of Occupational Health Psychology heeft haar een levenslang fellowship toegekend.


Terug naar het overzicht