Sprekers

Sanne Netten & Saskia Tjepkema

Sessie - De kracht van Positief onderwijs

Sessie - De kracht van Positief onderwijs

In deze sessie wordt ingegaan op Positief Onderwijs. Het onderwijs is immers niet alleen een plek waar studenten hun beroeps- en/of cognitieve vaardigheden ontwikkelen, maar ook een omgeving waarin ze zichzelf beter leren kennen, een groeimindset ontwikkelen en life skills ontwikkelen zoals weerbaarheid en werken aan je eigen geluk. Hoe kunnen we aandacht voor concepten uit de positieve psychologie nog meer expliciet inbouwen in het onderwijs? En - breder - hoe zorgen we ervoor dat ook docenten zelf ruimte vinden om te werken aan en met hun eigen talenten. Sanne en Saskia verkennen een paar belangrijke uitgangspunten en inzichten die ze hebben opgedaan in Amerika in gesprekken met een internationaal netwerk- o.a. docenten, leidinggevende en schooldirecteuren- rondom positief onderwijs.

Sanne Netten en Saskia Tjepkema zijn verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Als coach, procesbegeleider en strategisch adviseur (interim) ondersteunen ze organisaties en individuen bij vernieuwing en ontwikkeling. In hun werkpraktijk maken ze veel gebruik van de principes van ‘waarderend onderzoek’ en ‘talentgericht ontwikkelen’: Wat geeft energie? Waar zitten talenten en succeservaringen waar je op door kunt bouwen? Met welke eerstvolgende stap kun je een stap dichter bij je doel komen? 


Terug naar het overzicht