Sprekers

Wil Foppen

Keynote - Positief Leiderschap: deugdzaam en kwetsbaar

Introductie: Positief Leiderschap: deugdzaam en kwetsbaar

Op de keper beschouwd gaat positief leiderschap om de menselijke verhoudingen van voor de zondeval. De mens streefde toen als vanzelf naar het goede en ze waren elkaar volledig toegewijd. We weten inmiddels beter. Elkaar volledig toegewijd zijn, bestaat nog wel, maar vooral als een voornemen: bij de keuze van een partner, bij de geboorte van een kind of bij de start van een nieuwe, interessante baan enz. Streven naar het goede is –als we een en ander richten op bedrijven en organisaties- streven naar effectiviteit en naar rendement. Om te zorgen dat dit lukt, zijn leidinggevenden en managers uitgevonden.

Helaas leidde die vondst niet tot het gewenste resultaat, wat weer als reactie uitlokte dat er meer managers moesten komen, en vooral betere. Meer managers zijn er gekomen. Of velen van hen beter zijn geworden, staat al jaren ter discussie. De gedachtegang van meer naar beter loopt parallel met hoe de psychologie, aan het end van de vorige eeuw, haar opdracht verruimde: van meer voor een goed genoeg resultaat tot het inzetten op beter voor een meer dan gemiddelde uitkomst.

Met name aan de University of Michigan heeft men zich die opdracht serieus aangetrokken met het opzetten van het Centre for Positive Organizations (POS). Vaandeldragers van die ontwikkeling zijn met name wetenschappers als Kim Cameron en Robert Quinn, die eerder al furore hadden gemaakt met hun onderzoek naar en publicaties over “competing values leadership”: een kritische analyse van de dominante basisoriëntaties van managers binnen bedrijven en organisaties. Kim Cameron weet dus waarover hij het heeft, via zijn boeken en presentaties is hij de leidsfiguur en het embleem geworden van de positief leiderschap beweging.

In essentie herpakt Kim Cameron het menselijk streven zoals het voor de zondeval moet hebben gegolden en combineert dat met de wens om bedrijven en organisaties beter te doen functioneren. Concreet: hoe kun je door toegewijd te zijn op elkaar het goede binnen bedrijven en organisaties helpen vormgeven en tegelijkertijd hun effectiviteit en rendement helpen organiseren?

In een korte inleiding op het werk en de betekenis van Kim Cameron, zal op 30 november a.s. nader worden ingegaan op de kern van het achterliggende mensbeeld van positief leiderschap. Die kern is het streven naar deugdzaamheid. In veel van zijn recente werk toont Cameron (samen met collegae) aan dat deugdzaamheid in bedrijven en organisaties het presteren ervan (d.w.z. hun effectiviteit en rendement) wel degelijk bevordert.

De dominante management opvatting van het ‘managerialisme’ (managers weten het per definitie beter) gelooft daar niet in. Beiden, deugdzaamheid en ‘managerialisme’, zullen kort worden uiteengezet. De kritiek van het ‘managerialisme’ maakt het streven naar deugdzaamheid echter kwetsbaar. Dat vertaalt zich vaak naar een negatieve typering van managers, die positief leiderschap vooropstellen. Niet alleen die managers maar ook de overige werknemers stellen zich door toch voor het positieve te gaan kwetsbaar op. Edoch, ze worden door die kritiek eerder sterker en veerkrachtiger dan wat anders.

Toegelicht zal worden dat naar de mate waarin men erin slaagt goed om te gaan met wat anderen veelal als paradox of als tegenstrijdigheid zien, dat dan de kwaliteit van leiderschap zich verbreedt en verdiept. Het gaat in dezen om zowel de kwaliteit van het leiderschap van de manager als om de kwaliteit van leiderschap als de persoonlijke bereidheid van een ieder om steeds verantwoordelijk te willen zijn en zodoende aan het positieve resultaat van bedrijf en organisatie bij te dragen.

Wil Foppen has been an academic for most of his career. At the same time, he has frequently taken up managerial roles and responsibilities, mostly in the context of universities and business schools. His managerial positions range(d) from: Executive vice-president of Erasmus University, President of the University Council, Dean & Director of Rotterdam School of Management, Director International Executive Education at ESADE, Associate Dean & Director of Universiteit Maastricht Business School and Supervisor of Heidelberg Cement Group (HCG Benelux). In between he serves as coach, consultant and strategic advisor of several leading executives. Wil had the honour to fulfil several full professorships at Rotterdam, Barcelona and Maastricht, next to a number of visiting professorships elsewhere. At the moment his chair of Strategic Leadership at SBE is combined with a supervisory role at HCG and with coaching and consultancy activities. He is the author of several books and articles on Government, Management and (positive) Leadership.


Terug naar het overzicht