Sprekers

Nele Jacobs

Keynote: The best has yet to come

The best has yet to come: inzichten uit de levenslooppsychologie voor een positief leven

We ontwikkelen ons gedurende het hele leven. Periodes van stabiliteit wisselen zich hierbij af met periodes van verandering. Ook de omgeving verandert. Omgaan met veranderingen vergt veel en kan ons welbevinden onder druk zetten. Gelukkig zijn we als mens in staat om met veranderingen om te gaan en mee te bewegen met de dynamiek van het dagelijks leven. We zijn veerkrachtig. Maar hoe houden we in die omstandigheden zo veel mogelijk de regie? Hoe kunnen we ons welbevinden bevorderen?

Nele Jacobs

Nele Jacobs is hoogleraar Levenslooppsychologie aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit. Zij is verantwoordelijk voor de mastervariant Levenslooppsychologie. In deze master ligt de nadruk op het begrijpen en bestuderen van de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de levensloop. Zowel in het onderwijs en als in het onderzoek gaat haar interesse uit naar positieve geestelijke gezondheid. Ze is ook als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Ze is auteur van talrijke publicaties en boekhoofdstukken en geeft lezingen en workshops. Ook is ze redactielid van onder meer het Tijdschrift voor Positieve Psychologie en het Handboek Positieve Psychologie. www.ou.nl/levenslooppsychologie


Terug naar het overzicht